خدمات تشریفات و پذیرش لابی

لابی من ها به صورت 24 ساعته در لابی مجتمع استقرار مییابند. همکاران ما بر اساس استاندارد و روش اجرایی ابلاغی موظفند وظایف خود را به انجام رسانیده و گزارش خدمات خود را در هر شیفت به مدیر اجرایی مجتمع ارائه نمایند. لابی من ها رابط بین بل من ها و نیروهای خدماتی بوده و شما عزیزان می توانید با اطمینان خاطر هماهنگی لازم را با این شخص انجام دهید. وی با آگاهی از ویژگی ها، امکانات و خدمات رفاهی فضاهای مشاع و با رعایت ضوابط و قوانین مهمانداری و فنون ارتباطی، ضمن پذیرش مراجعین به مجتمع، وظیفه مدیریت ترددها را بر عهده دارد. از مهمترین وظایف لابی من می توان به موارد زیر اشاره نمود:
رعایت آراستگی ظاهری و حضور در مجتمع با لباس فرم
پاسخگویی به تماسهای تلفنی و پاسخگویی واطلاع رسانی مناسب به ساکنان با رعایت ادب و احترام
جلوگیری از تجمع بی مورد افراد و ممانعت از ورود و نشستن طولانی مدت افراد غیرمسئول در لابی
کنترل دقیق ورود و خروج افراد غیر ساکن از لابی و پارکینگ
رعایت احترام و شأن ساکنان، میهمانان، همکاران و دیگر مراجعین در مراجعات حضوری
هماهنگی با ساکنین هنگام ورود میهمانان
روشن و خاموش کردن الامپهای محوطه در زمان لازم
تحویل گرفتن قبوض آب، برق، تلفن و ... از مأموران و تحویل همه قبوض به مدیریت مجتمع
کنترل دائمی و دقیق نقاط مختلف ساختمان و اطراف آن و حراست و حفاظت فیزیکی از مجموعه شامل ساختمانها، اموال ساکنان، فضاهای مشاع و تاسیسات مجتمع از طریق دوربین ها.

تماس با ما