خدمات خانه داری حرفه ای

گروه نکسا لایف با ایجاد دپارتمان مستقل، خدمات خانه داری حرفه ای را برای هر یک از واحدهای مسکونی فراهم نموده است. کارکنان این بخش که دارای سوابق هتلی و کاملا آموزش دیده هستند خدمات مورد نیاز ساکنین را مشابه هتل لوکس ارائه می نمایند.

تماس با ما