سرو نوشیدنی گرم وسرد و غذای خانگی

در صورت وجود امکانات و تجهیزات در مجتمع، این گروه با دارا بودن کادر تخصصی و هتلی، آمادگی راه اندازی کافی شاپ و آشپزخانه را در مجتمع های مسکونی و سرو انواع نوشیدنی سرد و گرم، اسنک و میان وعده و نیز انواع غذای خانگی را دارد.

تماس با ما