خدمات فنی و تاسیسات عمومی

اغلب ساختمان های جدید اعم از هتل ها، مجتمع های بزرگ مسکونی ، تجاری و اداری که اخیراً ساخته شده اند از فناوری های جدید در تاسیسات مکانیکال و الکتریکال بهره می برند. حساسیت این تجهیزات و گرانقیمت بودن آنها این نیاز را به وجود می آورد تا راهبری و نگهداری آنها توسط افراد متخصص ، مطلع و مجرب انجام شود. موتورخانه های فعلی به گونه ای نیستند که بتوان راهبری و نگهداری آنها را به افرادی سپرد که دانش آنها منحصر به تجارب موتورخانه ها و شوفاژخانه هاست. راهبری تجهیزات جدید اعم از انواع چیلرها، دیگ چگالشی ، سامانه های هوشمند و... نیازمند راهبری و نظارت توسط مهندسان تحصیلکرده در دانشگاه ها و آشنا به دانش روز است. نکسا لایف با تشکیل تیم متخصص آمادگی دارد تا کلیه تجهیزات و تاسیسات مکانیکال و الکتریکال را بر اساس اصول مهندسی راهبری و نگهداری نمایند و امانتدار سرمایه های عظیم مالکان در این بخش باشد.

تماس با ما