در مجتمع ها و رزیدنس های تحت راهبری و مدیریت نکسا لایف هیچ چیز کهنه نمی‌شود. تمامی امکانات و مشاعات به صورت مداوم رسیدگی و پشتیبانی خواهند شد. همچنین مدیریت نحوه بهره‌مندی از امکانات رفاهی به صورت اختصاصی و عمومی همواره ارائه می‌شود.
تماس با ما