خدمات واکس کفش

ما در نکسا لایف برای بخش های مختلف فعالیت های روزانه ساکنین برنامه ریزی کرده ایم تا بدور از هرگونه دغدغه و چالش از زندگی لذت ببرند. یکی از خدمات طراحی شده، واکس کفش های ساکنین به صورت حرفه ای و با استفاده از تجهیزات تخصصی می باشد. بر اساس برنامه زمان بندی شده و طی هماهنگی قبلی، روزانه خدمات واکس کفش ارائه شده و به ساکنین محترم تحویل می شود.

تماس با ما