خدمات پرستاری کودک

با توجه به اهمیت و حساسیت خاص قشر کودکان ، مرکز پرستاری طرف قرارداد این گروه سعی کرده تا با غربالگری، گزینش، آموزش و همچنین نظارت مستمر بر نحوه عملکرد پرستاران و مراقبان تیمی متخصص و کارآزموده در این زمینه را گرد هم آورد. نقطه تمایز این گروه تجربه سالیان متمادی فعالیت در این حوزه و مهم‌تر از آن عشق به خردسالان و کودکان، این سرمایه‌های گرانبهای زندگی است.

تماس با ما