مدیریت امکانات و مشاعات ساختمان


در ساختمان‌های تحت مدیریت نکسا لایف هیچ چیز کهنه نمی‌شود. تمامی امکانات و مشاعات به صورت مداوم رسیدگی و پشتیبانی خواهند شد. همچنین مدیریت نحوه بهره‌مندی از امکانات رفاهی به صورت اختصاصی و عمومی همواره ارائه می‌شود..

تماس با ما