راه اندازی استخر و جکوزی

از مهمترین موضوعات و مسائلی که می توان بعد از ساخت و اجرای استخر و جکوزی نسبت به آن اهمیت قابل توجهی قائل شد نگهداری و راهبری استخر به منظور بهره برداری مناسب و به دور از اشکال می باشد. در این قسمت ابتدا لازم است از صفر تا صد موارد و اقداماتی که جهت استفاده و بهره برداری از استخرهای مجتمع های مسکونی لازم است را بیان کنیم. اولین اقدام در این زمینه آب گیری استخر می باشد که باید انجام شود. بعد از این مرحله باید نسبت به تنظیم دما و کیفیت بهداشتی و شیمیایی آب مورد بررسی قرار گیرد. لازم به توضیح می باشد که بر اساس استانداردهای جهانی میزان دمای مناسب آب استخر باید بین 29 تا 30 درجه سانتیگراد تنظیم شود. بعد از آب گیری استخر باید وارد اتاق تصفیه خانه استخر شده و نسبت به روشن و فعال نگه داشتن کلیه پمپ های تصفیه و گرمایشی استخر و جکوزی اقدام لازم صورت پذیرد. به منظور بهره برداری اولیه از استخر ابتدا لازم است تا پمپ ها به صورت 24 ساعت روشن بوده تا تمام آب موجود در استخر و جکوزی به صورت مداوم و مستمر از فیلترهای تصفیه عبور کند و کدری های احتمالی موجود در آب بر سطح سیلیس های فیلتر باقی بمانند. لازم به ذکر است که بعد از روشن کردن پمپ ها، تکنسین های تاسیسات و نگهدارنده آب استخر لازم است تا نسبت به هواگیری مبدل های گرمایشی و فیلتر تصفیه اقدامات متقتضی را انجام دهند. زیرا در این صورت جریان کامل آب بین استخر و تصفیه خانه اطمینان حاصل کرد. مورد دوم مربوط به کیفیت آب موجود در استخر و جکوزی می باشد. به این صورت که آب خاصیتی فاسد شونده دارد و در صورتی که نسبت به کیفیت آب استخر بی توجه بوده و به حال خود رها شده باشند بعد از مدتی آب موجود در استخر گندیده شده و بوی ناخوشایندی محیط استخر را فرا می گیرد. بدین منظور وظیفه دیگر تکنیسن های تاسیساتی و نگهدارنده آب استخر و جکوزی باید به صورت مستمر کیفیت آب را چک کرده و برخی مواد شیمیایی را به صورت دوره ای و مستمر به داخل آب تزریق نمایند. از جمله این مواد شیمیایی کلر می باشد. کلر موجود در آب خاصیتی ضدعفونی کننده داشته و باکتری ها و انگل های موجود در آب را از بین می برد. به همین منظور کلر جزء لاینفکی از نگهداری و راهبری استخرهای عمومی و خصوصی می باشد. روش درست تزریق کلر به داخل آب استخر و جکوزی باید با استفاده از پمپ های کلر زن و توسط دوزینگ پمپ ها انجام شود. روش دومی که کاربرد بیشتری نیز دارد اضافه کردن کلر به روش سنتی و فیزیکی و توسط خود افراد است، به این صورت که بنا به درصد خلوص کلر آن را به داخل آب استخر و جکوزی تزریق می کنیم. لازم به توضیح می باشد که کلرهای با خلوص 100 درصد را می توان مستیماً و با استفاده از پیمانه های مخصوص آن به داخل آب تزریق کرد، در کلرهایی که درصد خلوص آن کمتر از 100 درصد است باید ابتدا کلر را در داخل یک ظرف حاوی مقداری آب ریخته و آن را حل کنیم سپس بعد از ته نشین شدن آن باید آن را به آب استخر و جکوزی تزریق کرد. البته با رشد علم در این زمینه امروزه شاهد قرارگیری دستگاه های اوزون زن به منظور ضدعفونی کردن آب استخر هستیم. ولی با این حال همچنان از کلر می توان به عنوان یک جزء اصلی و کلیدی نگهداری آب استخر و جکوزی نام برد. ماده دیگر مورد استفاده در نگهداری آب استخر و جکوزی سولفات آلومینیوم است. این ماده شیمیایی به منظور نظافت و جارو زدن آب استخر کاربرد داشته و در بین مردم کوچه و بازار با عنوان زاج مشهور است. در نهایت سولفات مس یا همان کات کبود دیگر ماده شیمیایی مورد استفاده در استخرهای خصوصی و عمومی می باشد.
پیشنهاد شرکت نکسا لایف این است که در نگهداری، تامین و راهبری استخرهای مجتمع های مسکونی به وسیله تکنسین های ماهر انجام شود تا ضمانتی باشد در جهت حفظ کیفیت و بهداشت آب، تا از این طریق شرایط مناسبی برای ساکنین ایجاد شود.
تماس با ما