وظایف متصدی لابی


نکسا لایف به عنوان پیشرو در زمینه ارائه خدمات لابی و میهمان نوازی در نظر دارد تا در این بخش به وظایف فرد متصدی لابی اشاره کند.
پذیرشگر موجود در لابی فردی است که با عنوان لابی من یا لابی وومن شناخته می شوند. این فرد به عنوان هماهنگ کننده امور عمل کرده و همچنین راهنمای ساکنان و ميهمانان و رابط هیأت مدیره ساختمان با ساکنان و تضمین کننده آرامش، آسایش و امنیت آنان تعریف می شود.
لابی من یا لابی وومن با دانش و آگاهی از شرایط و ویژگی های فضاهای مشاع مجتمع و با رعايت کامل اصول مهمان داری و مهارت هاي ارتباطی و حرفه ای ضمن پذیرش مراجعین به معرفی امکانات و خدمات موجود در فضاهای مشاع می پردازد در در عین حال پاسخگوی سؤالات اشخاص مراجعه کننده است.
تصدی گری لابی یک شغل حرفه ای به حساب می آید، فرد حاضر در لابی باید آگاهی لازم نسبت به مسائل ايمني، بهداشتي و امنيتي شغل خود را به طور کامل داشته باشد و خدمات راهنمايی ميهمانان به اماکن پذیرایی و واحدهای مسکونی و بالعكس را انجام دهد، وی همچنین وظیفه دريافت و استرداد امانات ميهمانان را در مجتمع های مسکونی بر عهده دارد.
نیروهای لابی من و لابی وومن تحت مدیریت شرکت نکسا لایف با طی دوره های تخصصی آموزشی حرفه متصدی گری لابی، صلاحیت لازم (شایستگی ها و مهارت هاي ارتباطي و آگاهی های ايمنی، بهداشتی و امنيتی) را در این زمینه به دست آورده تا به صورت کاملا حرفه ای و آموزش دیده در ساختمان های تحت راهبری نکسا لایف به انجام وظایف محوله بپردازند. ساعت کاری نیروی های لابی شرکت نکسا لایف به صورت شیفت روز و شب بوده و در قالب شیفت های 12/24 (12 ساعت فعالیت و 24 ساعت استراحت) می باشد.
تماس با ما