از طرح ریزی کانسپت و طراحی معماری تا بهره برداری از مجتمع های فاخر مسکونی، تجاری و اداری و گردشگری در کنارتان هستیم.

خدمات ما در حوزه مهندس :

-ارائه مشاوره و راهنمایی در زمان تهیه کانسپت از نظر خدمات و سطح ارائه آنها
-بررسی نقشه های معماری در حوزه فضاهای عمومی، خدماتی و یا مشاعات با رویکرد بهره برداری
-بررسی ریسک های کیفیتی و یا امنیت و نقشه های طراحی شده و یا پلان های چیدمان
-کمک به تعیین تجهیزات، تامین و بکارگیری
-کمک به تحویل گیری و تهیه چک لیست نیازها و یا نقص با رویکرد مدیریت بهره برداری
-طرح ریزی ساختار نیروی انسانی، تعیین وظایف و سناریوهای ارائه خدمات و مدیریت بهره برداری
برای اجرای با کیفیت مبتنی بر دانش روز نکسالایف علاوه بر مدیران با سابقه دانش آموخته حوزه های خدمات، هتلداری و یا مهندسی از تجربه در حوزه ارزیابی خدمات بخصوص فنی، مجتمع و تاسیسات و همینطور خدمات و تجهیزات در کنار داده های فراوان ناشی از مدیر بهره برداری تعدادی مجتمع برخوردار است.