آشنایی با نکسالایف

در سال‌های اخیر، احداث و بهره‌برداری از برج‌های مسکونی، تجاری و اداری نوین و مجتمع‌های فاخر در تهران گسترش یافته است؛ ساکنان و بهـره‌بـرداران این برج‌ها ضمن تقـاضـای نگهداری تخصصی زیرساخت‌ها و امکانات ویژه آن به‌عنـوان سرمـایه خود، خواستار محیطی آرام و امـن با بـرخـورداری حـداکثـری و باکـیفیت از امکانات رفاهی هستند. بر این اساس، پذیرش مسئولـیت ارائه خـدمات نـگهداری، راهـبری و مـدیریت حرفه‌ای این مجموعه‌ها نیازمند شایستگی‌های حرفه‌ای است.
“نکسالایف مجموعه‌ای متشکل ازمدیران و کارشناسان مجرب هتلداری است که تجارب این صنعت پیشرو و بین‌المللی” را برای ارائه خدمات به ساکنان این مجتمع ها، مناسب‌سازی نموده و خدمات حرفه‌ای پنج ستاره را در راهبری مجتمع‌های مسکونی، تجاری و اداری ارائه می‌نماید. این شرکت با نام «نوآوران کیفیت‌پرداز پارسیس» در تاریخ سال 1387 برای ارائه خدمات ویژه هتلی1 به این مجتمع‌ها تاسیس شده است..
هم اکنون در بیش از30 مجتمع در تهران خدمات و سرویس‌هایی از قبیل مدیریت مجتمع، تشریفات، پذیرش، راهنمایی و مشایعت، خدمات نظافت و پاکبانی، خدمات حفاظت و حراست، خدمات بهداشت، ایمنی و کنترل کیفیت، خدمات فنی و نگهداری تاسیسات، خدمات پذیرایی و بهره برداری از اماکن و سرویس‌های رفاهی مشاع، سرویس مدیریت تحت وب خدمات (اپلیکیشین اختصاصی) و خدمات هتلینگ اختصاصی مبتنی بر استانداردهای حرفه‌ای و دانش هتلداری و با هدف ارتقاء «تجربه مهمان2» توسط این شرکت در حال اجراست.


شرکای تجاری ما