جشن پایان سال شرکت نکسالایف

جلسه هماهنگی آغاز به کار سال ۱۴۰۲ مدیران شرکت نکسا لایف در نکسا لایف تعطیلی وجود ندارد ما در تمام روزهای سال و در تمام ساعت ها و ثانیه های شبانه روز در خدمت ساکنان هستیم .