راه اندازی مجتمع اداری آکو باتری

مجتمع اداری آکو باتری ساختمانی 7 واحدهای اداری می باشند، نکسالایف افتخار دارد که از ابتدای آبان سال 1402 در این مجتمع حضور داشته باشد و خدمات مدیریت و راه اندازی مجتمع را ارائه نماید.