گرد همایی ماهانه مدیران شرکت نکسالایف به مناسبت شب یلدا

گرد همایی ماهانه مدیران شرکت نکسالایف به مناسبت شب یلدا در تاریخ 28 آذر برگزار شد.
در این جلسه با حضور مدیرعامل گروه نکسا، آقای مهندس دوست محمدی و رئیس محترم هیئت مدیره گروه، آقای دکتر آقابابایی، موضوعات راهبردی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:
1-اعلام وضعیت عملکرد شرکت
2-چالش ها، درخواست ها و تجارب مدیران برای توسعه دانش
3-صحبت های کاربردی در خصوص راهبردهای توسعه منابع انسانی
4-گزارشی از ارزیابی و‌نظارت عالیه مجتمع ها