خدمات ما

راهبری و مدیریت بهره برداری مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری

راه اندازی و استقرار سیستم یکپارچه و جامع مدیریتی شامل تشریفات، مراقبت و نگهداری، آراستگی و پاکیزگی، ارتباطات ذی نفعان و پروتکل های بهره برداری از مشاعات در مجتمع های تحت مدیریت نکسالایف با نظارت و راهبری ستاد مرکزی. ارائه خدمات مدیریتی در زمینه:تشکیل مجمع عمومی و هیئت مدیرهاجرای مصوبات و دستورات هیئت مدیرهنظارت بر + ...

هتلینگ اختصاصی

برخاسته از سنت میهمان نوازی حرفه ای و با بهره مندی از نیروهای مجرب و آموزش دیده، از لحظه ثبت درخواست تا تامین رضایت خاطر شما ساکنین محترم همراهتان هستیم.تماس: 09352201156 خدمات خانه داری در منزل پاکیزگی و آراستگی خونه رو بسپار به ما. خدمات تشریفات پذیرایی برای تجربه یک خاطره به یادموندنی، برگزاری مهمونی + ...

مشاوره و آموزش

مشاوره حرفه ای توسط کارشناسان خبره و ارائه آموزش های تخصصی در زمینه های مدیریت و راهبری مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری، مشاوره مهندسی از منظر بهره برداری و خدمات تطبیق نقشه های معماری با ضوابط و تجربیات راهبری در مجتمع ها، هتل ها و مراکز خدماتی تهیه زیر ساخت های ادار ی  و + ...

راهکارهای نکسالایف

-طراحی و استقرار ساختار و تشکیلات کارآمد مدیریت-برندینگ-تهیه رژیم و سهمیه بندی استفاده از فضاهای مشاع-گردشکارها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی، چک لیست ها و استاندارهای اختصاصی ارائه خدمات-استقرار استاندارها و آموزش حین خدمت-کارسنجی و تقسیم کار-مستند سازی و آرشیو مجتمع های تجاری. راهبری نظم و انضباط هتل ها و مجتمع های گردشگری. مدیریت + ...

مدیریت واگذاری واحدها

مشاوری مطمئن واحد واگذاری نکسالایف می تواند با ارائه برنامه های مختلف شامل،معرفی منطقه جهت سرمایه گذاری، روش های مختلف سرمایه گذاری ملکی، کارشناسی ملک و ... مشاوری امین در جهت برنامه های ملکی باشد. یکپارچه سازی واگذاری واحدها هنگام واگذاری واحدها، شناسایی افراد خریدار یا مستاجرین میتواند بسیار مهم باشه، چرا که بعد از + ...