راهبری تاسیسات مشاعات

نکسالایف با تشکیل یک تیم متخصص آمادگی دارد تا کلیه تجهیزات و تاسیسات مکانیکال و الکتریکال را بر اساس اصول مهندسی راهبری و نگهداری نمایند و امانتدار سرمایه های عظیم مالکان در این بخش باشد. اغلب مجتمع های جدید اعم از هتل ها، مجتمع های بزرگ مسکونی، تجاری و اداری که اخیراً ساخته شده اند از فناوری های جدید در تاسیسات مکانیکال و الکتریکال بهره می برند. حساسیت این تجهیزات و گران قیمت بودن آنها این نیاز را به وجود می آورد تا راهبری و نگهداری آنها توسط افراد متخصص، مطلع و مجرب انجام شود. موتورخانه های فعلی به گونه ای نیستند که بتوان راهبری و نگهداری آنها را به افرادی سپرد که دانش آنها منحصر به تجارب موتورخانه ها و شوفاژخانه هاست. راهبری تجهیزات جدید اعم از انواع چیلرها، دیگ چگالشی، سامانه های هوشمند و … نیازمند راهبری و نظارت توسط مهندسان تحصیل کرده در دانشگاه ها و آشنا به دانش روز است. منظور از راهبری و نگهداری، مجموعه فعاليت ها و عملياتی است که در جهت حفظ راندمان کاری، کنترل و افـزايش عمر مفيد تجهيزات و تأسيسات انجـام می شود. انجام اين امر مستلزم ايجاد يک سیستم پویا بوده که مواردی از قبیل برنامه‌ريزی و کنترل در جهت نگهداری و تعميرات اصلاحی، پيشگيرانه و قابل پيش بينی را شامل می شود. مزایای راهبری و نگهداری تأسیسات در مجتمع عبارتست از:
– کاهش هزينه های انرژی مانند (برق، سوخت و غيره).
– کاهش هزينه های اصلاحی و تعميراتی تکراری و متوالی و در نتيجه استفاده بهتر و موثرتر از قطعات يدکی و …
– افزايش کيفيت راهبری تاسیسات در جهت جلوگيری از ایجاد مشکلات احتمالی که بر اثر خرابی تجهيزات و دستگاه ها به وجود می آيد.
– ايجاد سیستم مدون و یکپارچه در استاندارد کردن کارهای تعميراتی.
– بهينه نمودن هزينه های نگهداری و راهبری در بلندمدت.