راه اندازی استخر و جکوزی

از مهمترین موضوعات و مسائلی که می توان بعد از ساخت، اجرا و بهره برداری از استخر و جکوزی نسبت به آن اهمیت ویژه ای قائل شد، نگهداری و راهبری استخر به منظور بهره برداری مناسب و به دور از اشکال می باشد. اولین اقدام جهت بهره برداری از استخرهای مجتمع های مسکونی، آب گیری استخر می باشد. پس از آن بایستی کیفیت آب استخر بایستی از لحاظ بهداشتی و شیمیایی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت نیز تنظیم دمای آب بین 29 تا 30 درجه سانتی گراد می باشد.

جهت تصفیه و میزان دمای مناسب آب بایستی نسبت به روشن و فعال نگه داشتن کلیه پمپ های تصفیه و گرمایشی استخر و جکوزی به صورت 24 ساعته اقدام لازم صورت پذیرد تا کدری های احتمالی موجود در آب بر سطح سیلیس های فیلتر باقی بمانند. به دلیل اینکه آب خاصیتی فاسد شونده دارد، تکنیسن های تاسیساتی و نگهدارنده آب استخر و جکوزی باید به صورت مستمر کیفیت آب را چک کرده و برخی مواد شیمیایی را به صورت دوره ای و مستمر به داخل آب تزریق نمایند. از جمله این مواد شیمیایی کلر می باشد که جزء لاینفکی از نگهداری و راهبری استخرهای عمومی و خصوصی می باشد. روش درست تزریق کلر به داخل آب استخر و جکوزی باید با استفاده از پمپ های کلر زن و توسط دوزینگ پمپ ها انجام شود. روش دومی که کاربرد بیشتری نیز دارد اضافه کردن کلر به روش سنتی و فیزیکی و توسط خود افراد است، به این صورت که بنا به درصد خلوص کلر، آن را به داخل آب استخر و جکوزی تزریق می کنیم. لازم به توضیح می باشد که کلرهای با خلوص 100 درصد را می توان مستیماً و با استفاده از پیمانه های مخصوص آن به داخل آب تزریق کرد. در کلرهایی که درصد خلوص آن کمتر از 100 درصد است باید ابتدا کلر را در داخل یک ظرف حاوی مقداری آب ریخته و آن را حل کنیم سپس بعد از ته نشین شدن آن باید آن را به آب استخر و جکوزی تزریق کرد.

ماده دیگر مورد استفاده در نگهداری آب استخر و جکوزی سولفات آلومینیوم است. این ماده شیمیایی به منظور نظافت و جارو زدن آب استخر کاربرد داشته که نام عمومی آن زاج می باشد. در نهایت سولفات مس یا همان کات کبود دیگر ماده شیمیایی مورد استفاده در استخرهای خصوصی و عمومی می باشد.
پیشنهاد شرکت نکسالایف این است که در نگهداری، تامین و راهبری استخرهای مجتمع های مسکونی به وسیله تکنسین های ماهر انجام شود تا ضمانتی باشد در جهت حفظ کیفیت و بهداشت آب، تا از این طریق شرایط مناسبی برای ساکنین ایجاد شود.