مزایای انعقاد قرارداد راهبری و نگهداری مجتمع های مسکونی با شرکت های معتبر

نکسالایف به عنوان پیشرو در زمینه ارائه خدمات لابی و میهمان نوازی در نظر دارد تا در این بخش به مزایای انعقاد قرارداد راهبری و نگهداری مجتمع های مسکونی با شرکت های معتبر اشاره کند.
1- عدم ایجاد هرگونه رابطه استخدامی بین کارکنان و هیأت مدیره مجتمع ها و در نتیجه رهایی از مسائل کارگری. می توان گفت کلیه مسؤولیت های حقوقی، اداری و مالی نیروی انسانی ناشی از قانون کار بر عهده شرکت های مجری خواهد بود و مالکان و ساکنان مجتمع ها در قبال این تعهدات مسؤولیتی نخواهند داشت.
2- هیأت مدیره مجتمع بر اساس شرایط و انتظارات خود می تواند از طریق شرکت اقدام به جابجایی نیروی انسانی نماید. بنابر این نگرانی های مالکان و ساکنان محترم مجتمع ها در تغییر و جابجایی نیروی انسانی مرتفع خواهد شد.
3- ارائه خدمات تخصصی در بخش نگهداری و راهبری فنی با تشکیل تیم های حرفه ای مشترک برای چندین مجموعه تحت پوشش. به طوری که به جای استخدام یک راهبر چند منظوره در یک مجتمع هر متخصص امور تخصصی مربوط به خود را در چندین مجموعه انجام می دهد. در نتیجه آن بهینه سازی و افزایش طول عمر تجهیزات و تأسیسات مجتمع ها حاصل می شود.
4- تأمین راهبر برای فضاهای مشاع مجتمع نظیر راهبر متخصص بخش پذیرایی برای فعال نگه داشتن کافه‌لانژ‌ها، روف گاردن ها، تأمین مربی متخصص اتاق های اسپا، استخر و باشگاه‌های بدنسازی در مجتمع ها
5- ارائه خدمات و سرویس های هتلی در مجتمع های مسکونی به نحوی که مجتمع ها برای ساکنان خود تبدیل به هتلی شوند که افراد در آنجا ساکن هستند نه میهمان.