وظایف متصدی لابی (لابی من)

نکسالایف به عنوان پیشرو در زمینه ارائه خدمات لابی و میهمان نوازی در نظر دارد تا در این بخش به وظایف فرد متصدی لابی اشاره کند. پذیرشگر حاضر در لابی فردی است که با عنوان لابی من یا لابی وومن شناخته می شوند. این فرد به عنوان هماهنگ کننده امور عمل کرده و همچنین راهنمای ساکنان و ميهمانان و رابط هیأت مدیره مجتمع با ساکنان و تضمین کننده آرامش، آسایش و امنیت آنان تعریف می شود.
لابی من یا لابی وومن با دانش و آگاهی از شرایط و ویژگی های فضاهای مشاع مجتمع و با رعايت کامل اصول مهمان داری و مهارت هاي ارتباطی و حرفه ای ضمن پذیرش مراجعین به معرفی امکانات و خدمات موجود در فضاهای مشاع می پردازد و در عین حال پاسخگوی سؤالات اشخاص مراجعه کننده است.
تصدی گری لابی یک شغل حرفه ای به حساب می آید و فرد حاضر در لابی باید به طور کامل آگاهی لازم نسبت به مسائل ايمني، بهداشتي و امنيتي شغل خود را داشته باشد و خدمات راهنمايی مهمانان به اماکن پذیرایی و مجتمع های مسکونی و بالعكس را انجام دهد، وی همچنین وظیفه دريافت و استرداد امانات مهمانان را در مجتمع های مسکونی بر عهده دارد.
نیروهای لابی من و لابی وومن تحت مدیریت شرکت نکسالایف با طی دوره های تخصصی آموزشی حرفه متصدی گری لابی، صلاحیت لازم (شایستگی ها و مهارت هاي ارتباطي و آگاهی های ايمنی، بهداشتی و امنيتی) را در این زمینه به دست آورده تا به صورت کاملا حرفه ای و آموزش دیده در ساختمان های تحت راهبری نکسالایف به انجام وظایف محوله بپردازند. ساعت کاری نیروی های لابی شرکت نکسالایف به صورت شیفت روز و شب بوده و در قالب شیفت های 12/24 (12 ساعت فعالیت و 24 ساعت استراحت) می باشد.