دستورالعمل استفاده از استخر و سونا

نکسالایف به عنوان پیشرو در زمینه راهبری و نگهداری مجتمع های مسکونی در نظر دارد تا در این بخش به دستورالعمل های لازم جهت استفاده از استخر و سونای مجتمع های مسکونی اشاره کند.
به طور کلی دستورالعمل های استفاده از استخر، جکوزی و سونا باید شامل دو مورد کلی باشد:

1. وظایف بهره بردار 2. وظایف مدیر مجتمع
وظایف بهره بردار را در موارد ذیر می توان خلاصه کرد:
اول: تعیین وقت برای استفاده اختصاصی؛ استفاده از سانس های عمومی در روزهای تعیین شده نیازمند رزرو نمی باشد. اما برای استفاده از سانس های اختصاصی برای هر واحد مسکونی ضروری است از قبل اقدام به رزرو شود. رزرو سانس اختصاصی به دو طریق انجام می شود:
الف) رزرو از طریق اپلیکیشن
ب) تماس با لابی من و رزرو
ضروری است قبل از حضور در زمان تعیین شده، از طریق تماس تلفنی یا حضوری با لابی من هماهنگی فرمایید.

دوم: توجه به نکات بهداشتی؛ رعایت نکات بهداشتی می تواند بخشی از نگرانی ها و مشکلات همسایگان برای استفاده از استخر را بر طرف کند. اگر نظافت شخصی به درستی رعایت شود شاهد بیماری های واگیری که از این طریق انتقال پیدا می کند نخواهیم بود. حفظ سلامت و اتفاقات درون استخر بر عهده خود ساکنین می باشد و مدیر مجتمع و اعضای هیئت مدیره هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.


وظایف مدیر مجتمع را در موارد ذیل می توان خلاصه کرد:
1- مدیر مجتمع اقدامات مربوط به رسیدگی و نگهداری از استخر و تأسیسات فنی آن را مطابق تقویم زمانی مدیریت و راهبری مجتمع به انجام برساند و نتایج اقدامات خود را در گزارش روزانه خود لحاظ نماید.
2- پس از پایان هر سانس نظافت آن توسط پرسنل خدماتی بازبینی می شود و در صورت نیاز اقداماتی برای حفظ نظافت آن به انجام می رسد.

جهت دریافت فایل کامل دستورالعمل استفاده از استخر و سونا در مجتمع های مسکونی کلیک نمایید.